پنجشنبه 11 آذر 1400

اطلاعیه شماره شصت و سه

اطـلاعیـه شمـاره شصـت  و سـه
 
تاریخ را ورق بزنیم، از آن درس بگیریم و از مدنیت برای دفاع از منافع جمعی حمایت کنیم.
دیوان عدالت اداری مرجع قضائی رسیدگی به عملکرد دستگاه های دولتی است!

 ما مردم ایران هستیم که در چهارچوب قانون اساسی بر ما حکومت می شود و ما هم برای منافع مان و اعاده حق مان باید در همین چارچوب از حق خود دفاع کنیم. وقتی دستگاه دولتی به زعم شاکی حقی را ضایع می کند، شما یا باید از قدرت ات یا ارتباطات استفاده کنی و حرف ات را به کرسی بنشانی یا باید به دیوان عدالت اداری از دولت یا سازمان وابسته به آن شکایت کنی! ما برای مطالبه حق مان شکایت دولت را به دیوان عدالت اداری کردیم.

موضوع شکایت: انتخابات برگزار شده انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 1396/10/21 قانونی بوده، صحت انتخابات را تایید و پروانه علمی انجمن را صادر کنید!

قاضی تا زمان بررسی نظرات شاکی و متشاکی (انجمن عمومی و کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی)، طبق قانون اعلام کرد: انجمن عمومی به فعالیت علمی خود ادامه دهد تا دعاوی رسیدگی شود. این حکم طبق تبصره 16 اساسنامه انجمن ها و طبق تبصره 5 ماده 13 آئین نامه اجرایی انتخابات کمیسیون انجمن ها و طبق اساسنامه تمام نهادهای مدنی، اتحادیه ها، سندیکاها صادر شد، باید هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به کارش ادامه می داد تا رأی صادر شود. چگونه و چه کسانی توانستند حکم قانون را اجراء نکنند؟

دیوان عدالت اداری سه حکم ابقاء هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ادامه فعالیت علمی را صادر کرد! به تاریخ های: 1397/02/29-1397/04/13- 1397/06/10. نه تنها کمیسیون تمکین نکرد بلکه کد آموزشی انجمن را مسدود، هیات مدیره را معلق و برکنار کرد. رئیس کمیسیون دکتر باقر لاریجانی است و دکتر علی تاجرنیا، دکتر امیررضا رکن، دکتر حسن رزمی (آن زمان)، دندانپزشکان عضو کمیسیون یا کمیته های وابسته هستند و بودند. چرا؟

اما متن حکم نهایی قاضی دیوان عدالت اداری این است:
نظر به صدور دستور موقت به شماره‌ی دادنامه‌ی  9709970904200697 مورخ 1397/02/29  مربوط به پرونده‌ی کلاسه‌ی 9709980904200175  در خصوص انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران شماره‌ی 17163 با وکالت آقای بهمن کریمی گلنار، مبنی بر حفظ و ادامه‌ی روند فعالیت انجمن توسط هیأت مدیره سابق (قبلی) تا تعیین تکلیف انتخابات و هیات مدیره جدید، تاکنون به رغم ابلاغ به آن مرجوع نسبت به اجرای دستور موقت اقدامی صورت نگرفته، علیهذا به پیوست تصویر دستور موقت صادره و درخواست مذکور ارسال می گردد.

در  راستای اجرای ماده ی 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعاره می‌دارد : "سازمانهای اداری، نهادها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه ی صادر کننده‌ی دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت6 ماه تا یکسال و جبران خسارات وارده محکوم می نماید."  مقتضی است دستور فرمایید بلافاصله نسبت به اجرای دستور موقت صادره، اقدام، در غیر اینصورت ظرف 3 روز از تاریخ وصول این مرقومه، مراتب صورتجلسه به همراه اعلام شخص یا اشخاص متخلف و مستنکف جهت جری تشریفات قانونی مربوطه به این مرجع اعلام گردد بدیهی است مسئولیت اجرای دستور و اعلام نتیجه در موعد مقرر تعیین شده به عهده‌ی حضرتعالی می باشد.

یک اراده ماورای قانون این حکم را اجرا نکرد و یک عده ای هم که ظاهراً جناح های سیاسی متفاوت بودند، هم رأی شدند.

به نظر شما اگر این اتفاق برای انجمن (جامعه) علمی دندانپزشکی ایران بیفتد که قانون حکمی برعلیه انتخابات علمی آن انجمن صادر کند یعنی انتخابات شان باطل شود. آیا جای اعتراضی می ماند؟


enlightened کلیه موارد قانونی، آئین نامه ها، اعلام مواضع ها


 
   1398/9/6 18:43


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.4/10 (تعداد آرا 60 نفر )